Mời các bạn thưởng thức bộ phim SQTE-318 Chăn rau em sinh viên năm 2 trắng nõn nà, nhân vật chính của chúng ta là em Ayano Suzuju đang dùng chút ít vốn tự có của mình để cho anh đại gia chăn kiếm chút tiền tiêu sài hàng ngày và chuẩn bị mua Iphone 14.