Bộ phim sex Chuốc say bạn nhậu rồi cưỡng hiếp vợ của bạn là câu chuyện kể về hành vi bỉ ổn khốn nạn của một thanh niên trung quốc nọ, được bạn mời đến nhà ăn nhậu thanh niên sẵn đã có ý đồ xấu với vợ bạn từ lâu nên đã nhân cơ hội này chuốc cho bạn say rồi sau đó hấp diêm vợ bạn