Tiếp tục chương trình anh em đang xem bộ phim sex tự quay tường thuật lại quá trình 1 ngày dùng vốn tự mưu sinh của một em gái ngành vô cùng ngọt nước, bộ phim sex có tựa đề KBI-043 Kí sự bán dâm của gái ngành Minami Shiratori.