Cùng cảnh ngộ đều đang nứng mà chẳng có bạn tình để thoả mãn nhu cầu sinh lý, hai anh em nhân vật chính trong bộ phim sex Màn giao cấu loạn luân của hai anh em đang nứng này đã tìm đến nhau và giúp nhau giải quyết những thiếu thốn tình dục mà cả hai đang phải chịu đựng.