Bộ phim sex ABW-015 Nhật ký đi khách của gái gọi cao cấp Remu Suzumori mà các con vợ đang xem đơn thuần chỉ tường thuật lại 1 ngày làm việc của em gái ngành tên Remu Suzumori mà thôi, nhưng các con vợ sẽ bị cuốn vào đó cái thân thể đẹp tuyệt vời của em gái gọi cao cấp này cùng với những cuộc địt với khách của em ấy.