Chơi thân với nhau là như thế, tình anh em thề nguyền sống chết có nhau là như thế vậy mà nhân vật nam chính của bộ phim sex Tên bỉ ổi chén người yêu của thằng em trí cốt này đã nhân cơ hội thằng em đi ra ngoài chốc lát mà đã địt con người yêu dễ dãi của thằng em.