Thương vụ bán dâm tập thể ngàn đô của nữ siêu mẫu.